Komitet Merytoryczny


Michał Korwin – Prezes

Nitrex Metal Inc.

Prof. dr inż. Jan Tacikowski

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Prof. dr hab inż. Tadeusz Frączek

Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Dipl.-lng. Karl-Michael Winter

Process-Electronic (a member of UPC)

Dr. Eng. Dieter Liedtke

Stiftung Institut für Werkstofftechnik IWT