Nagroda „Hefajstos”


Z przyjemnością ogłaszamy, że laureatem 6. nagrody "Hefajstosa" jest prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski, za osiągnięcia naukowe w obszarze badań nad regulowanym azotowaniem gazowym, które znalazły zastosowanie w praktyce.

Profesor jest uznanym specjalistą z zakresu projektowania procesów azotowania gazowego i modelowania atmosfer azotujących, niezbędnych dla potrzeb prognozowania zmian potencjału azotowego, kinetyki i właściwości warstw azotowanych.

Nagroda „Hefajstosa” stanowi formę uhonorowania wybitnych zasług osób ze środowisk akademickich oraz liderów związanych z branżą obróbki cieplnej, cieszących się szacunkiem i uznaniem na świecie, którzy odnieśli znaczący wpływ na rozwój dziedzin takich jak: inżynieria powierzchniowa, procesy przemysłowe, techniki produkcji, stanowiąc zarazem inspirację na przyszłość. Nagroda to inicjatywa, która ma na celu promowanie wybitnych naukowców prowadzących badania, wyróżnianiu ich najwybitniejszych osiągnięć a także nawiązywaniu kontaktów między światem nauki i gospodarki.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski urodził się 27.09.1949 r. w Warszawie. Ukończył studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej w 1975 r (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1991 r. w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej w 2001 r. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Początki kariery zawodowej (lata 1975-77) związał z Naukowo-Produkcyjnym Instytutem Materiałów Półprzewodnikowych w Warszawie, w którym pracował na stanowisku technologa, prowadząc badania dotyczące monokrystalizacji strefowej tlenku glinu. Na stanowisku technologa obróbki cieplnej pracował również w latach 1977-79, w Fabryce Narzędzi Skrawających w Siedlcach. Był specjalistą naukowo-badawczym (lata 1979–91) w Instytucje Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od 1992 r. pracuje w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej na stanowisku adiunkta, a od roku 2010 na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest autorem 2 monografii, współautorem ponad 260 publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań naukowych nieopublikowanych i twórcą 18 patentów.
001_Jerzy_Michalski

Lista laureatów

Prof_J_Tacikowski

2005

Prof. Jan Tacikowski z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, za przełomowe prace w kontrolowanym azotowaniu.
Funatani

2010

Dr Kiyoshi Funatani, za wiodącą rolę w rozwoju i industrializacji różnych technologii azotowania w przemyśle motoryzacyjnym.
Totten

2013

Dr George Totten, za długoletnie wysiłki w zakresie chłodzenia i trybologii, a także za osobisty wkład w rozwój standardów przemysłowych.
Liedtke

2015

Dr Dieter Liedtke, za 50 lat intensywnych prac na rzecz praktycznego rozwoju obróbki cieplnej oraz cenne wskazówki podczas pełnienia roli wykładowcy.
Hupbard

2016

John Hubbard, P.E., za wkład w rozwój obróbki cieplnej na całym świecie.