Program

Lista prezentacji:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski

Instytut Mechaniki Precyzyjnej


Antykorozyjne azotowanie wybranych części maszyn

Eric Jossart

United Process Controls Inc.


Technologia produkcji endogazu

Prof. dr hab. inż. Marek Roszak

Politechnika Śląska


Wymagania branży motoryzacyjnej w zakresie zapewnienia jakości w procesach obróbki cieplnej

Alessandro Fiorese

TAV Vacuum Furnaces


Mechanizmy zmęczenia i pękania różnych części metalowych wytworzonych metodą przyrostową po próżniowej obróbce cieplnej

Michel Korwin

Nitrex Metal Inc.


Historia procesu Nitreg - pierwszego procesu regulowanego azotowania gazowego

Mgr inż. Milena Pilarska

Politechnika Częstochowska


Wpływ plazmy wyładowania jarzeniowego na proces azotowania tytanu technicznego Ti99,2

Jens Baumann

United Process Controls GmbH
Formerly Process-Electronic GmbH


Nowa metodologia sterowania procesów neutralnego hartowania i wyżarzania poprzez równoczesną kontrolę potencjału utleniania i punktu rosy

Prof. dr hab. inż. Michał Kulka

Politechnika Poznańska


Laserowo modyfikowana warstwa azotowana

Karol Forycki

HEMO GmbH


Znaczenie mycia części przed obróbką cieplną

Guido Plicht

Air Products GmbH


Innowacyjny system sterowania i monitorowania atmosfery w piecach do wyżarzania i hartowania

Prof. dr hab. inż. Wiesław Świątnicki

Politechnika Warszawska


Nowe metody obróbki cieplnej stali o dużej wytrzymałości i ciągliwości

Paulo Abrantes

Nitrex Metal Inc.


Postęp badań w zakresie przyjaznego dla środowiska procesu depasywacji oraz azotowania stali nierdzewnych

Dirk Otto (CSO)

Ipsen International GmbH


Predykcyjne utrzymanie ruchu i cyfryzacja w obróbce cieplnej

dr inż. Marek Betiuk

Instytut Mechaniki Precyzyjnej


Warstwy i powłoki dla modyfikacji powierzchni wewnętrznych luf broni strzeleckich

dr inż. Jarosław Jasiński

Politechnika Częstochowska


Warstwy tlenku tytanu typu Duplex do zastosowań biomedycznych

Andreas Gebeshuber

RÜBIG GmbH & Co KG


Nowe, przyjazne dla środowiska opracowania i zastosowania technologii pulsacyjnej obróbki plazmowej w dziedzinie inżynierii silnika, przekładni i układów napędowych

Jens Baumann

United Process Controls GmbH
Formerly Process-Electronic GmbH


Industry 4.0 (Przemysł 4.0) w branży obróbki cieplnej - zagrożenia i korzyści