Edycja 2012

Pierwsza edycja Seminarium pt.
„Innowacyjne rozwiązania w obróbce cieplnej” – 2012

Nitrex Metal przy współpracy z Grupą United Process Controls oraz Instytutem Mechaniki Precyzyjnej zorganizował pierwszą edycję seminarium poświęconego innowacyjnym rozwiązaniom w obróbce cieplnej, które odbyło się w hotelu Ostaniec w Podlesicach 25-26.09.2012. Seminarium opierało się na prelekcjach czołowych badaczy akademickich oraz specjalistów z branż związanych z obróbką cieplną aby dostarczyć wysokiej jakości treść na temat nanowszych innowacji. Patronat medialny nad pierwszą edycją objęli 4METAL.PL , metale.org oraz Industrial Monitor.

Prezentacje zawarte w inauguracyjnej edycji seminarium poświęcone były w głównej mierze tematowi aktualnego stanu oraz rozwoju technologii kontrolowanych procesów azotowania, nawęglania, azotonawęglania. Seminarium wywołało wyraźne zainteresowanie przyszłymi wydaniami, które obejmować będą szeroki zakres tematów związanych z obróbką cieplną. Oprócz podnoszenia swojej wiedzy poprzez wysoką wartość merytoryczną prezentacji ponad 75-ciu uczestników miało okazję utworzenia bliższych relacji z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz przemysłu nie tylko z Polski, ale również Kanady, Niemiec, Czech oraz Stanów Zjednoczonych. Kolejne edycje zostaną rozszerzone o większa ilość zagranicznych prelegentów by podkreślić jej międzynarodowy charakter.

Lista prezentacji

 


Projektowanie procesów regulowanego azotowania gazowego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)

Regulowane azotowanie gazowe wysokoobciążonych części lotniczych

Dr inż. Piotr Wach Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)

Planowanie produkcji w procesach obróbki cieplnej poprzez eliminację wąskich gardeł
Jens Baumann Process-Electronic (a member of UPC)

Teoria i praktyka w procesach i technologiach azotowania gazowego

Michał Korwin Nitrex Metal (NMI)

Azotowanie i azotonawęglanie gazowe z zastosowaniem kontroli fazowej
Andrzej Czeluśniak Nitrex Metal (NMI)

Podatność na azotowanie stali stopowych stosowanych współcześnie na narzędzia i części maszyn
Prof. dr hab. inż. Ewa Kasprzycka Politechnika Warszawska

Nowe technologie „in-situ” do pomiaru dyfuzji węgla w atmosferach pieców do nawęglania
Karl-Michael Winter Process-Electronic (a member of UPC)

Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznej

Dimitri Koschel Nitrex Metal (NMI)

Nowe sposoby kontroli i pomiaru dla osiągnięcia przewidywalnych rezultatów w procesach azotonawęglania
Jens Baumann Process-Electronic (a member of UPC)

Praktyczne aspekty azotowania narzędzi wielko i małogabarytowych w Bodycote Polska
Dariusz Podgórski / Paweł Szulc Bodycote Polska

Podwyższenie wytrzymałości zmęczeniowej stykowej stali 41CrAlMo7 poprzez azotowanie i kulowanie
Mgr inż. Grzegorz Mońka Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)

Azotowanie luf do broni małokalibrowej

Zbigniew Łataś Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)

Nowoczesne gatunki stali narzędziowych i ich obróbka cieplna z przeznaczeniem do azotowania
Tomasz Fabisiewicz Böhler Uddeholm Polska

Rozwój nowych metod plazmowej aktywacji wlotowego strumienia gazów w procesach obróbek cieplno-chemicznych
Zbigniew Zurecki Air Products & Chemicals, Inc

Niezależne sterowanie potencjałem nawęglania i azotowania – nowe podejście do procesów węgloazotowania
Karl-Michael Winter Process-Electronic (a member of UPC)

Bez Państwa aktywnego udziału realizacja Seminarium nie byłaby możliwa.

Dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w trzeciej edycji seminarium.


Organizatorzy: