Program

Lista prezentacji:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski

Instytut Mechaniki Precyzyjnej


Antykorozyjne azotowanie wybranych części maszyn

mgr inż. Zbigniew Łataś

Instytut Mechaniki Precyzyjnej


Warstwy i powłoki dla modyfikacji powierzchni wewnętrznych luf broni strzeleckich

dr inż. Jarosław Jasiński

Politechnika Częstochowska


Warstwy tlenku tytanu typu Duplex do zastosowań biomedycznych

Guido Plicht

Air Products GmbH


Innowacyjny system sterowania i monitorowania atmosfery w piecach do wyżarzania i hartowania

Thomas Weiss

EMO


Znaczenie mycia części przed obróbką cieplną

Jacek Kalucki

Nitrex Metal Inc.


Postęp badań w zakresie przyjaznego dla środowiska procesu depasywacji oraz azotowania stali nierdzewnych

Karl Michael Winter

Process-Electronic GmbH
a member of United Process Controls


Nowa metodologia sterowania procesów neutralnego hartowania i wyżarzania poprzez równoczesną kontrolę potencjału utleniania i punktu rosy

Eric Jossart

United Process Controls Inc.


Technologia produkcji endogazu

Prof. dr hab. inż. Wiesław Świątnicki

Politechnika Warszawska


Nowe metody obróbki cieplnej stali o dużej wytrzymałości i ciągliwości

Dirk Otto (CSO)

Ipsen International GmbH


Predykcyjne utrzymanie ruchu i cyfryzacja w obróbce cieplnej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Smolik

ITEE Radom


Wykorzystanie hybrydowych technologii inżynierii powierzchni w obszarze narzędzi do obróbki plastycznej na gorąco

Prof. dr hab. inż. Michał Kulka

Politechnika Poznańska


Laserowo modyfikowana warstwa azotowana

Mgr inż. Milena Pilarska

Politechnika Częstochowska


Wpływ plazmy wyładowania jarzeniowego na proces azotowania tytanu technicznego Ti99,2

Prof. dr hab. inż. Marek Roszak

Politechnika Śląska


Wymagania branży motoryzacyjnej w zakresie zapewnienia jakości w procesach obróbki cieplnej

Cristian Madariaga

Combustol


Jak zmniejszyć wzrost chropowatości powierzchni podczas procesu azotowania gazowego

Michel Korwin

Nitrex Metal Inc.


Historia procesu Nitreg - pierwszy proces regulowanego azotowania gazowego

Alessandro Fiorese

TAV Vacuum Furnaces


Mechanizmy zmęczenia i pękania różnych części metalowych wytworzonych metodą przyrostową po próżniowej obróbce cieplnej